Generalforsamling 2017

Torsdag den 5. oktober 2017 KL. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Økonomiansvarlig forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for den kommende sæson til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand (lige år)

7. Valg af næstformand (ulige år)

8. Valg af økonomiansvarlig (ulige år)

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

11. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

12. Eventuelt

Banner